- Vi skyddar era produkter under transport och lagring.

Rostskydda med VCI-teknik

VCI betyder Volatile Corrosion Inhibitor (på svenska – rostskydd i ångfas). Genom att belägga förpackningsmaterial med VCI skyddas produkterna mot rost. VCI-inhibitorerna diffusionerar ut via ångfas och belägger alla metallytor med ett korrosionsskyddande ytskikt. VCI neutraliserar jonvandringen mellan anoder och katoder. I en tillsluten förpackning skapas ett jämviktsläge via diffusion vilket innebär att allt material som är inpackat i en VCI-förpackning får ett rostskydd med en korrosionsskyddande hinna.